Magazyn


Profesjonalny magazyn dla programistówNajwiększy europejski magazyn o linuksie


RECENZJA: Software Developer's Journal 04/2007

Oto kolejny numer magazynu Software Developer's Journal, którego przewodnim tematem jest Flash i Web 2.0. Tym razem pismo ma aż 92 strony i jak zawsze wiele bardzo ciekawych artykułów. Jeden z ciekawszych opisuje jak błyskawicznie tworzyć aplikacje internetowe korzystając z języka Laszlo, muszę przyznać, że artykuł jest bardzo wciągający i pouczający. Dla programistów interesującym na pewno okaże się artykuł, w którym Marek Więcek przedstawia informacje na temat programowania przy użyciu szablonów w języku C++, dla każdego kto zaczyna przygodę z tym językiem lub już zaczął, temat ten może być bardzo pomocny i upraszczający żmudną pracę. W bibliotece miesiąca znalazła się DOJO, która zdecydowanie ułatwia programowanie interfejsu użytkowania oraz logiki aplikacji internetowych. Do magazynu dołączona jest także płyta CD, na której można znaleźć rewelacyjną pełną wersję menadżera plików i zasobów DIRECTORY OPUS 6. To tylko mała część informacji jakie można znaleźć w kwietniowym numerze magazynu. Serdecznie zapraszam do lektury!
OPIS

DOJO
David de Rosier tłumaczy czym jest biblioteka DOJO i w jaki sposób ułatwia programowanie interfejsu użytkownika oraz logiki aplikacji internetowych. Artykuł został oparty na przykładzie aplikacji służącej do rejestracji godzin pracy pracowników firmy.

Ewolucja wzorca polimorfizmu zewnętrznego w C++
Paweł Kapłański przedstawia czym jest polimorfizm oraz wyjaśnia w jaki sposób w języku C++ uzyskać jednolity styl architektoniczny, bazując na koncepcji polimorfizmu zewnętrznego.

JBoss Cache - pamięć podręczna w JEE
Piotr Sikora omawia zasadę działania pamięci podręcznej oraz przedstawia przykład jej wykorzystania z użyciem JBoss Cache.

Mule - krok poza ESB
Łukasz Krawczyk wyjaśnia pojęcia związane z Enterprise Service Bus, problematyką integracji systemów, architekturę Mule, a także sposób, w jaki odbywa się wymiana informacji pomiędzy aplikacjami korzystającymi z różnych interfejsów dostępu do danych. Artykuł został oparty na przykładzie wykorzystania silnika Mule, który we względnie prosty sposób implementuje podstawową funkcjonalność sklepu internetowego.

Rozszerzenie wzorców J2EE
Piotr Róg przedstawia rozwinięcia wzorców projektowych, ich stosowanie oraz opisuje autorsko opracowane rozwinięcia szeroko stosowanych w systemach biznesowych wzorców J2EE. Wszystkie wzorce zostały zebrane jako jeden projekt rozwijany w środowisku Eclipse i mogą być używane w dowolnym projekcie po włączeniu ich do Classpath, a po skompilowaniu tworzą jedno archiwum Javy zamieszczone na płycie CD.

Szablony C++
Marek Więcek przedstawia najważniejsze informacje na temat programowania przy użyciu szablonów oraz zachęca do programowania ogólnego w języku C++ i własnych eksperymentów z szablonami. Poznasz szablony funkcji, szablony klas, szablony metod klas, specjalizacje szablonów oraz formalną weryfikację kodu.

Progress Sonic ESB - instalacja, repozytorium oraz konsola administracyjna (cz. 2)
Artykuł opisuje zespół narzędzi służących do konfiguracji i zarządzania korporacyjną magistralą usług.

Rozmowa z Pawłem Żuchowskim
Wywiad przeprowadzony z Pawłam Żuchowskim - Dyrektorem Handlowym Quest Polska.

Flash i Web 2.0 - Laszlo - błyskawiczne tworzenie aplikacji internetowych
Łukasz i Tomasz wyjaśniają znaczenie określenia Rich Internet Application oraz opisują w jaki sposób napisać efektywną aplikację korzystając z języka Laszlo.

Recenzja Toad 9.0
Toad 9.0 oferuje użytkownikowi nowe funkcjonalności, które przyspieszą pracę oraz zastąpią dotychczas wykonywane "na piechotę" czynności, nowymi bardziej zautomatyzowanymi i zoptymalizowanymi funkcjami.

CD / DVD