Magazyn


Profesjonalny magazyn dla programistówNajwiększy europejski magazyn o linuksie


RECENZJA: Software Developer's Journal 08/2006

Tematem przewodnim sierpniowego numeru magazynu Software Developer's Journal jest programowanie w Javie. Z magazynu dowiemy się jak zacząć przygodę z Javą, w czym pomogą nam artykuły o modelowaniu aplikacji, wykorzystaniu Javy jako usługi systemu Windows oraz łączenie Javy i C/C++. Bardzo ciekawym okazuje się artykuł o skalowaniu czasu i tonacji dźwięków, w którym m. in. poznamy metodę, dzięki której dźwięk przekształcany jest w krótkie komponenty częstotliwość/amplituda. Poznamy narzędzie OpenMap, które ułatwia i przyspiesza interakcję między użytkownikiem i danymi. W numerze 8 magazynu, najciekawszym wydał się dla mnie artykuł o zarządzaniu pamięcią w sytemach operacyjnych, gdzie omawiany jest algorytm przydziału pamięci. W bibliotece miesiąca możemy znaleść Boost.Regex, jest to potężne narzędzie do obsługi wyrażeń regularnych w C++. Zapraszam do lektury najnowszego numeru pisma, naprawdę warto!
OPIS

Biblioteka miesiąca: Boost.Regex Wyrażenia regularne stanowią użyteczne narzędzie, wspomagające przetwarzanie danych tekstowych i wiele języków programowania posiada natywnie wbudowaną obsługę tego mechanizmu. Niestety, do zbioru tych języków nie zalicza sie C++, przez co wykorzystujący go programiści muszą szukać alternatywnych rozwiązań. Rafał prezentuje Boost.Regex. Jest to potężne narzędzie do obsługi wyrażeń regularnych, które w odniesieniu do pokrewnych rozwiązań ma dodatkowa zaletę: świetnie integruje sie z mechanizmami biblioteki standardowej C++. Tezę tę potwierdza fakt, że Boost.Regex ma być częścią nowej odsłony standardu języka C++: Cx09.

Programowanie w Javie:
Java Modeling Language

Autor prezentuje możliwości oraz wykorzystanie JML w modelowaniu aplikacji, w których kod wykonywany jest sekwencyjnie. W artykule zaprezentowano sposób użycia JML na przykładzie biblioteki matematycznej. Ponadto dowiesz się jak aplikacja jml pozwala na statyczną weryfikację kodu, jak generować testy dla JUnit.

Java Native Interface - łączenie Javy i C/C++
JNI pozwala na wywoływanie z poziomu Javy funkcji zaimplementowanych w C/C++. Artykuł omawia procedurę zastosowania funkcji rodzimej i wywoływania jej w programie. Autor ktrok po kroku wyjaśnia po co łączyć Javę z C/C++.

Aplikacje Javy jako usługi systemu Windows
W artykule został przedstawiony program JavaService. Krzysztof przedstawia możliwości oraz wykorzystywanie aplikacji napisanych w języku Java jako usługi systemowe. Wskazuje, że główną zaletą Javy jest przenośność utworzonych przy jej pomocy aplikacji.

Warsztat:
Skalowanie czasu i tonacji dźwięków

Autor prezentuje techniki, które nazywa się skalowaniem czasu/tonacji. Omawia podejścia do pojętego skalowania czasu bądź tonacji tj. działające dla dowolnego rodzaju nagranych próbek, niezależnie od tego czy jest to głos, muzyka czy cokolwiek innego: przetwarzanie w dziedzinie czasu oraz w dziedzinie częstotliwości. Metody z dziedziny czasu, na przykład przedstawiony w niniejszym artykule algorytm SOLA, manipulują bezpośrednio próbkami dźwięku. Ich zaletą jest względnie prosta implementacja dane dźwięku są przetwarzane (a później odtwarzane) w tym samym formacie, co dane wejściowe.

Narzędzia programistyczne OpenMap: proste narzędzia do rozwiązywania trudnych problemów
OpenMap to zestaw narzędzi do wizualizacji danych geograficzno-przestrzennych, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie interakcji miedzy użytkownikiem oraz danymi, które użytkownik musi przetwarzać w celu rozwiązywania określonych problemów. OpenMap opiera się na technologii Java i jest dostępny jako wolne oprogramowanie.

Niezawodne programowanie: Wykorzystanie narzędzi GNU w projektowaniu systemów operacyjnych
Od jakiegoś czasu, wśród programistów wzrasta zainteresowanie tematyką tworzenia oraz projektowania systemów operacyjnych. Rosnąca popularność systemów wbudowanych (ang. embedded systems) tylko potwierdza tą regułę. Artykuł przybliża tematykę tworzenia oprogramowania systemowego z wykorzystaniem narzędzi GNU.

Inżynieria oprogramowania: Data Protection API i .NET Framework 2.0
DPAPI jest interfejsem programistycznym umożliwiającym bezpieczne szyfrowanie oraz odszyfrowanie danych w oparciu o algorytm szyfrujący wykorzystujący klucz symetryczny. Tomasz wskazuje, że użycie takiego algorytmu oznacza iż do zaszyfrowania i odszyfrowania danego bloku danych służy ten sam klucz. To z kolei oznacza iż zaszyfrowana informacja będzie bezpieczna dopóki klucz nie zostanie poznany przez osoby niepowołane. Artykuł omawia zastosowanie DPAPI w .NET Framework 2.0.

CentraSite Administrator Artykuł omawia panel administracyjny oraz funkcje CentraSite Administrator.

Magic eDeveloper - łączenie danych z wielu tabel - definicja relacji 1:1
Artykuł omawia funkcjonalności wykorzystywane podczas tworzenia zadań wizualizujących dane pochodzące z różnych źródeł. W terminologii środowiska Magic wspomniane łączenia obiektów określane będą mianem relacji 1:1 lub 1:N. Mechanizmy te stanowią istotny element w budowie algorytmów w środowisku Magic eDeveloper.

HITY NA PŁYCIE:

  • IBM Development Package for Eclipse
  • Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)
  • Tutorial Visual Basic 2005 Essentials
  • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition

ARCHIWUM